Elinkeino-, liiknne- ja ympäristökeskuksen antama päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapaukseen Pyhäjärven Vuohtomäen tuulivoimahanke, POPELY/1986/2019 6.9.2019

 

Kuulutus sekä päätös liitetiedostona, nähtävillä myös nettiosoitteessa www.ymparisto.fi/yva

Lähettäjä: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Julkaistu: 09.09.2019 14.35


Liitteet
  Kuulutus Vuohtomäki
  YVA-PÄÄTÖS Vuohtomäki (1)