Kuulutus / Pyhäsalmen keskustan asemakaavan muutos / Korttelit 1036-1041

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on 10.12.2019 § 86 hyväksynyt asemakaavan muutoksen Pyhäsalmen keskustan alueella kortteleissa 1036-1041.

Kaupunginvaltuuston päätös ja kaava-asiakirjat ovat nähtävillä.

Liitteenä kuulutus, josta ilmenee nähtävilläoloaika ja paikka.

Lähettäjä: Pyhäjärven kaupunginhallitus
Julkaistu: 20.12.2019 14.35


Liitteet
  Kuulutus Pyhäsalmen kesk asemak muutos 1036-1041