Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus väliaikaisessta poikkeamisesta Pyhäjärven säännöstelyn lupamääräyksistä Pyhäjoen vesistöalueella PSAVI/312/2020

 

Ilmoitus liitteenä sekä nähtävillä osoitteessa   https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1749096 

Lähettäjä: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, ympäristöluvat
Julkaistu: 07.02.2020 10.14


Liitteet
  312_2020_ILMOITUS päätöskuulutuksesta kunta