Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 09.03.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 09.03.2012 Pykälä 27Tarkastuslautakunta
§ 27
09.03.2012

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

642/00.02.02/2012

 

TARKLTK § 27

 

Kuntalain 63 §:n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

 

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat on tarkastanut kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei tarkastuslautakunta ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

 

Päätös:

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Lammassaari ja Päivi Tuulasvirta.

 

  
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 09.03.2012 | Avaa haku

©