Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 09.03.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 09.03.2012 Pykälä 28Tarkastuslautakunta
§ 28
09.03.2012

 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

643/00.02.02/2012

 

TARKLTK § 28

 

Hallintosäännön 11 §:n mukaan:

 

" Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

 

Toimielin voi ottaa ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mutta asia voidaan päättää vain viranhaltijaesittelystä."

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunta päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä. 

Päätös:  

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

  
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 09.03.2012 | Avaa haku

©