Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 12.07.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 12.07.2012 Pykälä 96Tarkastuslautakunta

§ 96

12.07.2012

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2012

 

613/02.02.02/2012

 

TARKLTK § 96

 

Kaupunginhallitus on päättänyt 20.6.2011 § 152, että Pyhäjärven kaupunki laatii laajemman puolivuosikatsauksen sekä numeerisen tuloslaskelman huhtikuun sekä lokakuun lopun tilanteesta. Katsaukset on saatettava kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Samalla esitetään tarvittaessa vuoden 2012 talousarvion tarkistukset valtuustolle. Erityisesti toimintatuottojen kertymä on tarkasteltava ja muutokset esitettävä valtuustolle.

 

Osavuosikatsaus vastaa sisällöltään tiivistetyssä muodossa esitettävää tilinpäätöstä tuloslaskelmineen ja taseineen.

 

Osavuosikatsauksen tarkoituksena on talouden ja toiminnan tarkastelu siten, että vuoden 2012 talousarviossa asetettuja tavoitteiden toteutumista voidaan jatkuvasti seurata. Tavoitteita vaarantaviin muutoksiin tulee voida puuttua välittömästi.

 

Kuntalain ja kirjanpitosäännösten mukaan talousarvion ylityksiin tulee saada valtuuston hyväksyntä tilivuoden kuluessa, myöhemmin se ei ole enää mahdollista. Talousarviomäärärahoja ei voida muuttaa vuoden lopun jälkeen. Mahdollisten talousarvion ylitysten minimoimisen ja kattamisen suhteen tulee esittää yksilöidyt toimintasuunnitelmat.

 

Puolivuotiskatsaustiedot on toimitettava kaupunginhallitukselle 10.8.2012 mennessä.

 

Oheismateriaalina nro 1

- puolivuotiskatsauksen laadintaohje

- tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.6.2012.

 

Tarkastuslautakunnan puolivuotiskatsaus ajalta 1.1.-30.6.2012 jaetaan kokouksessa.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksessa jaettavan tarkastuslautakunnan puolivuotiskatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2012 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunnalle jaettiin kokouksessa tarkastuslautakunnan puolivuotiskatsaus ajalta 1.1.-30.6.2012.

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Tarkastuslautakunnan puolivuotiskatsaus ajalta 1.1.-30.6.2012 on pöytäkirjan liitteenä nro 3.
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 12.07.2012 | Avaa haku
©