Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 12.07.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 12.07.2012 Pykälä 97Tarkastuslautakunta

§ 73

07.06.2012

Kaupunginhallitus

§ 263

18.06.2012

Tarkastuslautakunta

§ 97

12.07.2012

 

VASTAUSPYYNTÖ PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIJOHDOLLE

 

615/02.02.01/2012

 

TARKLTK § 73

 

Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 § 95 päätti, että lentokentän kiitoradan kunnostamiseen vuoden 2011 talousarvioon varatun 50.000 ? määrärahan myöntämisen edellytyksenä on, että Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n asiakirjat ovat juridisesti kunnossa ja että tarkastuslautakunta valvoo asiaa.

 

Ehdotus:

 

Varapuheenjohtaja: Tarkastuslautakunta pyytää kirjallista vastausta 20.6 2012 mennessä Pyhäjärven kaupungin konsernijohdolta:

 

  1. Missä vaiheessa Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n asiakirjojen juridisesti kuntoon saattaminen on tällä hetkellä.

 

  1. Onko kiitoradan kunnostamisen viivästymisestä tulossa mahdollisia vastuukysymyksiä Pyhäjärven kaupungille.

 

Päätös:

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

KHALL 18.06.2012 § 263

 

Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunnan sihteeri on 8. kesäkuuta 2012 välittänyt tarkastuslautakunnan päätöksen 7.6.2012 § 73, jossa tarkastuslautakunta on pyytänyt Pyhäjärven kaupunkikonsernilta kirjallista vastausta 20.6.2012 mennessä koskien seuraavia kysymyksiä:

  1. Missä vaiheessa Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n asiakirjojen juridisesti kuntoon saattaminen on tällä hetkellä.

 

  1. Onko kiitoradankunnostamisen viivästymisestä tulossa mahdollisia vastuukysymyksiä Pyhäjärven kaupungille.

 

Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta on pyydetty 8.6.2012 vastauksia ko. kysymyksiin.

 

Ehdotus:

 

Kaupunginjohtaja: Pyhäjärven kaupunginhallitus antaa kuultuaan Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n edustajia seuraavat vastaukset kaupunkikonsernin nimissä Pyhäjärven tarkastuslautakunnalle:

 

  1. Varsinaista lopullista aikataulua on vaikea arvioida. Vuoden 2011 tilinpäätös on hyväksytty Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n yhtiökokouksessa sisällytettäväksi Pyhäjärven kaupungin konsernitilinpäätökseen.

 

Aiempien vuosien osalta prosessi etenee siten, että KPMG:n toimeksianto on allekirjoitettu ja tilintarkastajat alkavat paneutumaan sen jälkeen aiempien vuosien tapahtumiin.

Aikataulua ei ole heidän kanssaan sovittu, mutta toiveena on, että asia saataisiin loppuun mahdollisimman pian.

  1. Liitteenä Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n toimitusjohtajan antama vastaus.

 

Päätös:

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Liitteenä nro 1 Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n toimitusjohtajan vastaus.

 

TARKLTK § 97

 

Kaupunginhallitus on 18.6.2012 § 263 käsitellyt tarkastuslautakunnan 7.6.2012 § 73 vastauspyynnön Pyhäjärven kaupungin konsernijohdolle.

 

Oheismateriaalina nro 2

- Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Salon vastaus.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 4 on Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Salon vastaus.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 12.07.2012 | Avaa haku
©