Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 18.09.2012 Pykälä 108Tarkastuslautakunta

§ 108

18.09.2012

 

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2012

 

613/02.02.02/2012

 

TARKLTK § 108

 

Kaupunginhallitus on päättänyt 20.6.2011 § 152, että Pyhäjärven kaupunki tekee laajemman puolivuotiskatsauksen sekä numeerisen tuloslaskelman huhtikuun sekä lokakuun lopun tilanteesta toimielintasolla.

 

Kaupunginhallitus käsittelee Pyhäjärven kaupungin osavuosikatsauksen 30.6.2012 kokouksessaan 17.9.2012.

 

Oheismateriaalina nro 1

- osavuosikatsaus 30.6.2012.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta käsittelee Pyhäjärven kaupungin osavuosikatsauksen 30.6.2012.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta käsitteli Pyhäjärven kaupungin osavuosikatsauksen ja merkitsi sen tiedoksi.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku
©