Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 18.09.2012 Pykälä 109Tarkastuslautakunta

§ 109

18.09.2012

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2013

 

612/02.02.00/2012

 

TARKLTK § 109

 

Hallintokuntien ehdotukset talousarvioksi vuodelle 2013 kaupunginvaltuuston päätöksen 27.8.2012 § 84 mukaan on toimitettava kaupunginhallitukselle syyskuussa.

 

Oheismateriaalina nro 2

- vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet

- kaupunginvaltuuston päätös 27.8.2012 § 84

- tarkastuslautakunnan vuoden 2011 tilinpäätöstiedot.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2013 sekä taloussuunnitelma vuosille 2014-2015 esitellään kokouksessa.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunnalle jaettiin kokouksessa vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma.

 

Puheenjohtaja Asko Torssonen esitteli kokouksessa lautakunnalle vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelman.

 

Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti valtuustolle esitettävän pöytäkirjan liitteen nro 5 mukaisen vuoden 2013 ja vuosien 2013-2014 taloussuunnitelman.

 

Tarkastuslautakunnan vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma ovat pöytäkirjan liitteenä nro 5.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku
©