Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 23.10.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 23.10.2012 Pykälä 114Tarkastuslautakunta

§ 114

23.10.2012

 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

 

TARKLTK § 114

 

Hallintosäännön 11 §:n mukaan:

 

" Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

 

Toimielin voi ottaa ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mutta asia voidaan päättää vain viranhaltijaesittelystä."

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunta päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta päätti käsitellä asialistan asiat seuraavassa järjestyksessä: 1-3, 6, 5, 4, ja 7. Asiaksi nro 8 tiedoksisaatot.
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 23.10.2012 | Avaa haku
©