Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 23.10.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 23.10.2012 Pykälä 115Tarkastuslautakunta

§ 115

23.10.2012

 

VASTUULLISEN TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012

 

TARKLTK § 115

 

Pyhäjärven kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista valtuustokauden vuosille 2011-2012 sopimuksen (12.3.2012) mukaan vuoden 2012 tilintarkastuksen painopistealueet, ajoitus ja toteuttamistapa määritellään tarkastuslautakunnalle esitettävässä tarkastussuunnitelmassa, joka laaditaan ennen varsinaisen tilintarkastuksen aloittamista.

 

Vastuullinen tilintarkastaja Vivi Marttila on laatinut tarkastussuunnitelman vuodelle 2012.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Vastuullinen tilintarkastaja Vivi Marttila esittelee tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelman vuodelle 2012.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunnalle jaettiin kokouksessa tarkastussuunnitelma vuodelle 2012, jonka esitteli vastuullinen tilintarkastaja Vivi Marttila. Tarkastussuunnitelma on salainen asiakirja JulkL 24 § 1. mom. 15 perusteella.

 

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tarkastussuunnitelman vuodelle 2012.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 23.10.2012 | Avaa haku
©