Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 10.12.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 10.12.2012 Pykälä 131Tarkastuslautakunta

§ 131

10.12.2012

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

642/00.02.02/2012

 

TARKLTK § 131

 

Kuntalain 63 §:n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

 

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat on tarkastanut kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei tarkastuslautakunta ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Päätös:

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Asko Kauranen ja Kalevi Våg.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 10.12.2012 | Avaa haku
©