Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 10.12.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 10.12.2012 Pykälä 132



Tarkastuslautakunta

§ 132

10.12.2012

 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

 

643/00.02.02/2012

 

TARKLTK § 132

 

Hallintosäännön 11 §:n mukaan:

 

" Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

 

Toimielin voi ottaa ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mutta asia voidaan päättää vain viranhaltijaesittelystä."

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunta päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä.

 

Päätös:

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 




Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 10.12.2012 | Avaa haku
©