Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 12.12.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 12.12.2012 Pykälä 138Tarkastuslautakunta

§ 138

12.12.2012

 

TILINTARKASTUSPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN

 

778/02.08.00/2012

 

TARKLTK § 138

 

Eduskunta on hyväksynyt toisessa käsittelyssä 22.5.2012 KuntaL 72 §:n 1 momentin muutoksen. Sen perusteella valtuusto ei valitse tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöä lain määräyksellä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Muutetun lainkohdan mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan. Tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

 

Kaupunginvaltuuston 29.10.2012 § 121 hyväksymän hallintosäännön § 49 tilintarkastajan valintaa tarkoittavan muutoksen mukaan:

 

"Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman JHTT-tilintarkastajan tai JHTT-yhteisön. Tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten."

 

Kunnan tilintarkastajat valitsee valtuusto, jolle asian valmistelee tarkastuslautakunta. Valintaprosessi voidaan käynnistää nykyisen tarkastuslautakunnan toimesta vaalikauden lopulla. Päätösehdotus valmistellaan uudelle tarkastuslautakunnalle, joka tekee ehdotuksen uudelle valtuustolle.

 

Kuntalain 71 § perusteella tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisön tarkastuksen yhteensovittamisesta.

 

Kiinteistö Oy Rillankivi, Pyhäjärven Kehitys Oy, Pyhäsalmen Lentokenttä Oy ja Haa-Pyhä Oy ovat toimittaneet tarkastuslautakunnalle valtuutuksen tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamiseen kaupungin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen yhteydessä samanaikaisesti.

 

Kaupungin tarkastuslautakunta huolehtii koko kaupunkikonsernin tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamisesta. Tilintarkastajan valinnasta päättää kuitenkin kunkin tytäryhteisön yhtiökokous.

 

Kuntalain yhteensovittamisvelvollisuus ei siis poista konserniyhteisöjen itsenäistä asemaa.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta pyytää tarjoukset Pyhäjärven kaupungin ja kuntakonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Rillankiven, Pyhäjärven Kehitys Oy:n, Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n ja Haa-Pyhä Oy:n lakisääteisestä tilintarkastuksesta sekä tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä tilikausille 2013-2016, sekä optioita vuosille 2017-2018.

 

Tarjouspyyntö ilmoitetaan Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa.

 

ätös:

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tarjouspyyntö ja sen liitteet nrot 1-5 ja nro 6 ovat pöytäkirjan liitteenä nro 7.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 12.12.2012 | Avaa haku
©