Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 12.12.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 12.12.2012 Pykälä 139Tarkastuslautakunta

§ 139

12.12.2012

 

TILINTARKASTUKSEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ, OPTIOKAUDESTA, TILINTARKASTAJAN VAIHTUMISESTA JA TYTÄRYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

 

778/02.08.00/2012

 

TARKLTK § 139

 

Tarkastuslautakunnalle on valmisteltu keskustelujen pohjalta liitteen mukaisen ehdotus, josta käy selville miten em. asioissa toimitaan.

 

Liitteenä nro 1.

- ehdotus toimintatavaksi valtuustokauden 2013-2016 tarkastuslautakunnalle liitteessä mainittujen asioiden osalta.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaiset periaatteet hankintapäätöksestä, optiokaudesta, tilintarkastajan vaihtumisesta ja tytäryhtiöiden tarkastuksesta.

 

ätös:

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Periaatteet hankintapäätöksestä, optiokaudesta, tilintarkastajan vaihtumisesta ja tytäryhtiöiden tarkastuksesta on pöytäkirjan liitteenä nro 8.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 12.12.2012 | Avaa haku
©