Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.02.2013 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 18.02.2013 Pykälä 11Tarkastuslautakunta

§ 11

18.02.2013

 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

 

931/00.02.02/2013

 

TARKLTK § 11

 

Hallintosäännön 11 §:n mukaan:

 

" Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

 

Toimielin voi ottaa ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mutta asia voidaan päättää vain viranhaltijaesittelystä."

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunta päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä.

 

Päätös:

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.02.2013 | Avaa haku
©