Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.02.2013 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 18.02.2013 Pykälä 12Tarkastuslautakunta

§ 12

18.02.2013

 

KESKUSTELUTILAISUUS TARKASTUSLAUTAKUNTA / SIVISTYSTOIMEN HENKILÖT

 

654/00.03.01/2012

 

TARKLTK § 12

 

Arviointityöhönsä kirjallisena saamansa tiedon lisäksi tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista tutustua eri toimialojen ja toimielinten toimintaan sekä haastatella henkilöstöä sekä luottamushenkilöitä. Tarkastuslautakunnan on arviointityön kannalta hyödyllistä toteuttaa tutustumis- ja arviointikäyntejä harkintansa mukaan kaupungin eri laitoksiin ja kaupungissa muihin mahdollisiin kohteisiin.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta keskustelee Rannankylän koulun henkilöstön ja erityisopettajien kanssa.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta tutustui Rannakylän koulun toimintaan ja keskusteli seuraavien henkilöiden kanssa ajalla 8.30-11.45:

 

Koulun johtaja Matti Hyvönen

Luokanopettaja Sanna Lappalainen

Yhdistelmätyöntekijä Terttu Pesonen

 

Tarkastuslautakunta keskusteli Ikosen koulun rehtori, erityisopettaja Maria-Leena Mehtälän kanssa klo 13.15-14.30.

 

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi keskusteluissa esille tulleet asiat.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.02.2013 | Avaa haku
©