Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2013 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 18.04.2013 Pykälä 50Tarkastuslautakunta

§ 50

18.04.2013

 

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012

 

981/00.03/2013

 

TARKLTK § 50

 

Kuntalain 68 § mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

 

Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Siltä osin kuin mainittujen lakien säännökset poikkeavat toisistaan noudatetaan kuntalakia. Myös konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia.

 

Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kaupunginhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

 

Kaupunginhallituksen tehtävä on tilinpäätöksen laatiminen tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jolloin se annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saatetaan tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

 

Kaupunginhallitus on käsitellyt ja allekirjoittanut kaupungin vuoden 2012 tilinpäätöksen 27.3.2013 § 164.

 

Tarkastuslautakunnalle on toimitettu vuoden 2012 tilinnpäätös viikolla 15.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Vs. kaupunginjohtaja, taloussihteeri, tekninen johtaja ja sivistysjohtaja esittelevät tarkastuslautakunnalle kaupungin vuoden 2012 tilinpäätöksen.

 

Päätös:

 

Vs. kaupunginjohtaja Veikko Tikkanen, taloussihteeri Sari Nissilä, sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari ja tekninen johtaja Sami Laukkanen esittelivät tarkastuslautakunnalle kaupungin vuoden 2012 tilinpäätöksen.

 

Merkittiin tiedoksi.
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2013 | Avaa haku
©