Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2013 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 18.04.2013 Pykälä 51Tarkastuslautakunta

§ 51

18.04.2013

 

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012

 

1005/00.03/2013

 

TARKLTK § 51

 

Kuntalain 86.3 §:n mukaan, jos kuntayhtymällä on vain yksi toimielin, jäsenkunnat valitsevat tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajat sekä päättävät vastuuvapaudesta siten kuin perussopimuksessa sovitaan.

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisen sekä toimenpiteet, joihin tilintarkastajien kertomus antaa aihetta.

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on hyväksynyt 28.2.2013 § 17 laaditun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2012 ja esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012 tilikauden tulos on 0 euroa.

 

Tarkastuslautakunnan jäsenille on toimitettu PPKY Selänteen vuoden 2012 tilinpäätös viikolla 15.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymän johtaja ja vs. talous- ja henkilöstöjohtaja esittelevät tarkastuslautakunnalle vuoden 2012 Selänteen tilinpäätöksen Pyhäjärven kaupungin osalta.

 

Päätös:

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä ja vs. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen esittelivät tarkastuslautakunnalle vuoden 2012 Selänteen tilinpäätöksen Pyhäjärven kaupungin osalta.

 

Merkittiin tiedoksi.
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2013 | Avaa haku
©