Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2013 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 18.04.2013 Pykälä 52
Tarkastuslautakunta

§ 52

18.04.2013

 

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS / KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 31.10.2011 § 70 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN EROTTAMINEN

 

877/00.00.01/2013

 

TARKLTK § 52

 

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto oli 29.8.2011 asettanut tilapäisen valiokunnan selvittämään tarkastuslautakunnan toimintaa Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n asiassa.

 

Valtuusto oli 31.10.2011 §:ssä 70 päättänyt esittää epäluottamuslausetta tarkastuslautakunnalle; lautakunta tulee erottaa ja uutta tarkastuslautakuntaa ei valita tuossa kokouksessa.

 

Valtuuston päätöksestä Jukka Tikanmäki oli tehnyt valituksen Oulun hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on 25.11.2011 antamallaan päätöksellä kieltänyt valtuuston päätöksen täytäntöönpanon.

Oulun hallinto-oikeus päätti 25.4.2012 Tikanmäen valituksesta kumota valtuuston ko. päätöksen. Oikeus katsoi, että toimeksiannon perusteella tilapäisen valiokunnan tehtävä oli rajoittunut tarkastuslautakunnan toiminnan yleiseen selvittämiseen em. yhtiön asiassa eikä toimeksianto koskenut lautakunnan luottamuksen menetystä ja erottamista.

 

Hallinto-oikeus katsoi myös, että valiokunnan pöytäkirjoista ei käy ilmi, että sen kokouksissa olisi missään vaiheessa käsitelty tarkastuslautakunnan luottamuksen menetystä ja erottamista.

 

Oikeus totesi, että tilapäistä valiokuntaa ei oltu asetettu valmistelemaan luottamushenkilöiden erottamista koskevaa asiaa (Kuntalaki 21 ja 22 §), eikä valiokunta siten myöskään valmistellut eikä hankkinut kaupunginhallituksen lausuntoa eikä esittänyt erottamista valtuustolle (53 §), eikä asiaa siten oltu valmisteltu eikä voitu mainita valtuuston kokouskutsussa (53 ja 55 §).

 

Oikeus totesi myös, että asiaa ei selostettu esityslistassa päätösehdotuksineen (valtuuston työjärjestys 9 §), eikä asiassa käsittelyn pohjana ollut pohjaehdotusta (16 §). Loppupäätelmänään Oulun hallinto-oikeus totesi, että valtuuston päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä (vastoin Kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen määräyksiä) ja kumosi valtuuston päätöksen.

 

Pyhäjärven kaupunginhallitus valitti Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja vaati, että Oulun hallinto-oikeuden päätös kumotaan. Tikanmäki on antanut valituksen johdosta selityksen ja Pyhäjärven kaupunginhallitus vastaselityksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

 

Korkein hallinto-oikeus päätti 22.3.2013 hylätä kaupungin valituksen ja siten Oulun hallinto-oikeuden päätöstä, jolla se kumosi valtuuston päätöksen, ei muuteta.

 

Korkein hallinto-oikeus toteaa päätöksensä perustelunaan, että kun otetaan huomioon hallinto-oikeuden perustelut sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, Oulun hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

 

Oheismateriaalina n:o 1 korkeimman hallinto-oikeuden päätös 22.3.2013, diaarin:o 1626/3/12.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 22.3.2013, diaarin:o 1626/3/12.

 

Päätös:

 

Merkittiin tiedoksi.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2013 | Avaa haku
©