Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 28.12.2011

Tarkastuslautakunta
Kokous 28.12.2011 / Pykälä 33
Tarkastuslautakunta
§ 28
16.06.2011
Kaupunginvaltuusto
§ 35
27.06.2011
Kaupunginhallitus
§ 317
21.11.2011
Kaupunginvaltuusto
§ 76
28.11.2011
Tarkastuslautakunta
§ 33
28.12.2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2010

324/02.02.01/2011

TARKLTK § 28

Kuntalain 71 § mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet sekä esitettävä arvioinnin tulokset valtuustolle.

Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomuksen hankkimiensa tietojen, vuoden 2010 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen perusteella.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomusluonnos jaetaan kokouksessa.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta

1. hyväksyy ja allekirjoittaa valmistelemansa arviointikertomuksen vuodelta 2010.

2. jättää arviointikertomuksen vuodelta 2010 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi

3. esittää, että arviointikertomuksesta vuodelta 2010 ilmenevät huomiot toimialueet huomioivat vuoden 2012 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnassa.

Päätös:

Asko Kauranen oli poistuneena kokouksesta arviointikertomuksen käsittelyn ajan käsiteltäessä arviointikertomusta Pyhäjärven Kehitys Oy:n ja Kiinteistö Oy Rillankiven osalta hallintolain 28 §:n 5 kohdan perusteella.

Taimi Nurminen toimi puheenjohtajana arviointikertomuksen käsittelyn ajan käsiteltäessä arviointikertomusta Pyhäjärven Kehitys Oy:n ja Kiinteistö Oy Rillankiven osalta.

Raija Miettinen oli poistuneena kokouksesta arviointikertomuksen käsittelyn ajan käsiteltäessä arviointikertomusta Kiinteistö Oy Rillankiven osalta hallintolain 28 §:n 5 kohdan perusteella.

Pöytäkirjantarkastajana toimi käsiteltäessä arviointikertomusta Kiinteistö Oy Rillankiven osalta osalta Pirjo Lammassaari.

Marja-Leena Våg oli poistuneena kokouksesta arviointikertomuksen käsittelyn ajan käsiteltäessä arviointikertomusta Elävä Pyhäsalmi -hankkeen osalta hallintolain 28 §:n 1 kohdan perusteella.

Pöytäkirjantarkastajana toimi käsiteltäessä arviointikertomusta Elävä Pyhäsalmi -hankkeen osalta Pirjo Lammassaari.

Pirjo Lammassaari oli poistuneena kokouksesta arviointikertomuksen käsittelyn ajan käsiteltäessä arviointikertomusta Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n osalta hallintolain 28 § 5 kohdan perusteella.

Taimi Nurminen oli poistuneena kokouksesta arviointikertomuksen käsittelyn ajan käsiteltäessä arviointikertomusta vesi- ja viemärilaitoksen ja kaukolämpölaitoksen osalta hallintolain 28 §:n 1 kohdan perusteella.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 35

Oheismateriaalina nro 2

- arviointikertomus vuodelta 2010

Päätös:

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Asko Kauranen esitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2010.

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Asko Kauranen toi kaupunginvaltuustolle tiedoksi arviointikertomukseen tehdyn tarkennuksen seuraavasti:

sivulla 5, kohtaan 2.1. Kaupungin talous ja työllisyys. Ensimmäinen kappale:

" Verorahoitusta kertyi 833.604 € enemmän kuin talousarviossa arviointiin ja aiemmin tehdyt rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset vaikuttivat edelleen talouden nousuun. Valtionosuudet säilyivät lähes edellisvuoden tasolla.

Taimi Nurminen kysyi, miksi kesäyliopiston toimipaikka on Haapajärvellä.

Sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari vastasi asiantuntijana Taimi Nurmisen kysymykseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi arviointikertomuksen.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus säilytetään arkistokohdassa Df.  

KHALL § 317
Tarkastuslautakunta on Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 2010 esittänyt, että arviointikertomuksessa esitetyt huomioit toteutetaan vuoden 2012 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2013 - 2014 laadinnassa.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus toteaa, että toimialueet ovat toteuttaneet tarkastuslautakunnan esille ottamat asiat osittain vuonna 2011 sekä vuoden 2012 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnassa.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy selvityksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KVALT § 76

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TARKLTK § 33

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta keskustelee lautakunnilta saaduista selvityksistä arviointikertomuksen huomioihin vuodelta 2010.

Päätös:

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen:

Tarkastuslautakunta hyväksyy toimielimiltä saadut selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen huomioihin vuodelta 2010.

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

  

©