Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 23Kaupunginhallitus § 145 24.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 23 31.03.2003

PUUTUOTEALAN KEHITTÄMINEN, JOKILAAKSOJEN KEHITTÄMIS- JA KIINTEISTÖYHTIÖ OY

KHALL § 145

Pyhäjärven kaupunki ja Pyhäjärven Kehitys Oy ovat yhdessä seudun kuntien ja Incap Furniture Oy:n kanssa neuvotelleet puutuotealan kehittämisestä etenkin Incapin alihankintaverkoston laajentamiseksi. Erääksi varteenotettavaksi työkaluksi esiin on noussut alueellisen 'Jokilaaksojen kehittämis- ja kiinteistöyhtiö Oy' perustaminen, jonka osakkaita olisivat kunnat ja Incap. Myös Finnvera olisi tulossa rahoittamaan perustettavaa yhtiötä.

Yhtiön tarkoituksena olisi omistaa nykyiset Incapin tuotantotilat sekä tehdä tulevia puutuotealan kehittämiseen tähtääviä investointeja. Myös puutuotealan kokonaisvaltainen kehittäminen alueella kuuluisi yhtiön toimialaan.

Jatkoneuvottelujen käymiseksi Pyhäjärven kaupungin tulee antaa Pyhäjärven Kehitys Oy:lle omistajapoliittista ohjausta. Neuvoteltavia asioita yhtiön perustamisessa ovat mm. osakassopimus ja yhtiöjärjestys, siirtyvien osakkeiden kauppahinta, kuntien omistussuhteet, tulevien investointien kuntakohtaiset pääomapanokset ja mahdollisesti Incapin verkostoon kuulumattomien puutuotealan yritysten investointien hyväksyminen yhtiön kautta rahoitettavaksi.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Pyhäjärven Kehitys Oy:lle annetaan mahdollisuus osallistua 'Jokilaaksojen kehittämis- ja kiinteistöyhtiö Oy:n' perustamiseen, mikäli jatkoneuvotteluiden pohjalta yllä mainitut edellytykset yhtiön perustamiselle ja Pyhäjärven puutuotealan kehittämiselle ovat olemassa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 23

Oheismateriaali nro 3A

Päätös:

Valtuutettu Matti Siimekselä esitti, että ennen päätöksentekoa sopimusluonnos tuotaisiin kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Tehtyä esitystä kannattivat valtuutetut Heikki Hankila, Martti Savolainen ja Antti Nurminen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi todettiin, että sopimusluonnos on tuotava kaupunginvaltuustolle tiedoksi ennen kuin Pyhäjärven Kehitys Oy päättää asiasta.©