Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 58Kaupunginhallitus § 108 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 58 31.03.2003

YLEISEN WC:N JÄRJESTÄMINEN PYHÄSALMEN YDINKESKUSTAAN - KALEVI LEHTOMÄEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

227/5.551/2003

KHALL § 108

239/5/521/02
KVALT 25.03.2002 § 31
Valtuutettu Kalevi Lehtomäki esitti suullisena aloitteenaan yleisen wc:n saamista Pyhäsalmen keskustaan. Wc:n sijoitus tulisi huomioida kaavan valmistelun yhteydessä.

239/5/521/02
KHALL 15.04.2002 § 181
Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Annetaan teknisen toimen valmisteltavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

239/5/521/02
TEKLA 16.05.2002 § 70

Yleisen wc:n järjestäminen yksittäisenä laitoksena on kovasti kustannuksia aiheuttava, koska muualla saatujen kokemusten perusteella wc:t ovat ilkivallan sekä erilaisten sotkemisten kohteena.

Mikäli yleinen wc voidaan sijoittaa johonkin rakennukseen siten, että sen huolto ja valvonta voidaan sopia esim. kioskin pitäjän kanssa, silloin se voi tulla kysymykseen ja ihmiset voisivat sitä käyttää.

Keskustan kaavassa torialueelle on kaavailtu pientä rakennusoikeutta, johon voisi toteuttaa kenties taksiaseman ja grillin, johon Sirpan grilli voisi siirtyä parempaan paikkaan liikenneturvallisuuden kannalta. Tähän rakennukseen voisi tehdä yleisen wc:n.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että keskustan kaavan yhteydessä selvitetään mahdollinen grillin siirtyminen torille ja sen yhteyteen yleisen wc:n rakentaminen

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

239/5/521/02
KHALL 03.06.2002 § 244
Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Hyväksytään teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

239/5/521/02
KVALT 24.06.2002 § 72
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

239/5/521/02
KHALL 11.07.2002 § 31
Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Päätös pannaan täytäntöön esitetyllä tavalla.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

227/5.551/2003

KHALL 03.03.2003 § 108

Tiedusteltu 05.02.2003 tekniseltä johtajalta aloitteen käsittelyvaihe. Yleinen wc toteutetaan Pyhäsalmen taajaman asemakaavamuutoskäsittelyn yhteydessä.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Asia todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 58

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©