Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 09.03.2004

Koululautakunta
Kokous 09.03.2004 / Pykälä 28Koululautakunta § 28 09.03.2004

EMONIEMEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN KIRJE / ESITYS TUNTIOPETTAJAN PALKKAAMISESTA

KOULULTK § 28

Emoniemen koulun vanhempainyhdistys esittää 2.2.2004 saapuneessa kirjeessään tuntiopettajan palkkaamista Emoniemen koululle. Vanhemmat perustelevat esitystään sillä, että koululla on ensi syksynä 40 oppilasta, joista 0-2.-luokassa 11 ja 3.-6.- luokassa 29.

Vanhemmat kertovat myös, että luokkatila näin isolle ryhmälle on liian pieni ja oppilailla on ilmennyt päänsärkyä ja väsymystä.

Vanhempien mukaan oppilasmäärä kasvaa vielä ensi syksynä yhdellä oppilaalla. Kirje on oheismateriaalina nro 1.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Koululautakunta merkitsee vanhempainyhdistyksen kirjeen tiedokseen ja päättää palata asiaan huhti-toukokuussa, kun syksyn lopullinen oppilasmäärä selviää. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös Parkkiman koulun kolmannen opettajan tarvetta, sillä tämän hetkisten ennusteiden mukaan Parkkimalla on lukuvuonna 2004 - 2005 kaikkiaan 44 oppilasta.

Päätös:

Koululautakunta hyväksyi sivistysjohtajan esityksen.©